Bằng việc đăng ký dịch vụ của Castcraft Software, bạn đồng ý cam kết với các điều khoản và điều kiện sau đây. Castcraft Software có quyền chỉnh sửa, cập nhật các quy định và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên website của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên kiểm tra, cập nhật lại những quy định trong Điều khoản sử dụng này để đảm bảo quyền lợi của mình một cách đầy đủ nhất.

I. Điều kiện sử dụng tài khoản

1. Để có thể sử dụng dịch vụ, bạn phải từ 13 tuổi trở lên.

2. Cung cấp địa chỉ email hợp lệ và các thông tin khác theo yêu cầu để hoàn thành quá trình đăng ký.

3. Có trách nhiệm giữ tài khoản và mật khẩu của mình an toàn. Castcraft Software không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại từ sự thiếu cẩn trọng của bạn trong việcbảo mật thông tin tài khoản.

4. Nghiêm cấm truyền tải bất kỳ loại virus hoặc mã độc nào có tính chất phá hoại.

5. Trong trường hợp bạn vi phạm quy định về dịch vụ cũng như hệ thống hỗ trợ dịch vụ, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập, sử dụng dịch vụ của bạn mà không cần thông báo.

6. Vi phạm bất kỳ điều nào trong Điều khoản sử dụng tài khoản, Castcraft Software sẽ dừng ngay lập tức các dịch vụ của bạn.

II. Điều khoản chung mà bạn nên biết

Bạn đồng ý chỉ sử dụng dịch vụ cho mục đích cá nhân hoặc thương mại của bạn như một giải pháp hỗ trợ trực tuyến. Castcraft Software luôn nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho tất cả thông tin bất kỳ mà bạn phát tán trực tuyến. Đồng ý với Thỏa Thuận này, đồng nghĩa với việc bạn nhận thức được những hạn chế nhất định đó của chúng. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với những điều sau đây:

1. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của Castcraft Software.

2. Không được chuyển, nhượng, cấp phép hoặc bán lại dịch vụ, một phần hoặc toàn bộ, trừ khi bạn là một đối tác ủy quyền của Castcraft Software. Đối với trường hợp đối tác cùng kí “Cam kết hợp tác với Castcraft Software” việc cho bên thứ ba không nằm trong cam kết sử dụng trái phép dịch vụ là vi phạm hợp đồng và bị nghiêm cấm.

3. Nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền đi mà không được mã hóa trong trường hợp (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; (b) thay đổi trong thiết bị và mạng kết nối để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.

4. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, xóa bỏ nội dung và tài khoản có chứa nội dung mà chúng tôi thẩm định là trái pháp luật, gây khó chịu, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm hay vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc trong các Điều khoản sử dụng.

5. Với trường hợp sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc các tài liệu khác được mua, bán, truyền tải thông qua việc sử dụng Castcraft Software hoặc các sản phẩm không thuộc sở hữu của Castcraft Software, chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hay đảm bảo về chất lượng.

6. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Castcraft Software không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc điển hình do hậu quả, bao gồm những thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hay thiệt hại vô hình khác là kết quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng dịch vụ Castcraft Software.

7. Lạm dụng bất kì hình thức bằng lời nói hoặc qua văn bản (bao gồm mối đe dọa về lạm dụng hoặc trả thù) đối với bất kỳ khách hàng, nhân viên, hội viên nào của Castcraft Software sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản ngay lập tức.