Day: September 22, 2022

tìm hiểu về react native
Tổng hợp

React Native là gì? Kiến thức tổng hợp về React Native

Framework React Native là một trong những nền tảng quan trọng dành cho những ai đang bắt đầu học về ngôn ngữ lập trình mới. Đây cũng là nền tảng nổi bật dành cho mảng ứng dụng di động và phát triển, sáng tạo các app. Đặc biệt hiện nay iOS và Android cũng như […]

Read More