Day: September 27, 2022

Blog

Top 10 phần mềm dạy học online hiệu quả nhất 2022

Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã mang đến nhiều sự thay đổi to lớn ở nhiều lĩnh khác nhau và giáo dục cũng chiếm một phần không nhỏ. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng học tập, nhiều phương pháp giảng dạy mới được xây dựng và […]

Read More
Blog

Top 10 Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ ưa chuộng nhất

Hiện nay, với nhu cầu và số lượng học viên ngày một nhiều hơn, công việc quản lý tại những trung tâm ngoại ngữ gặp rất nhiều khó khăn. Vì lý do đó, các phần mềm quản lý đã được sử dụng như là biện pháp tối ưu để có thể kiểm soát, sắp xếp […]

Read More